לאתר הגלריה.JPG

Design Gallery

events & news.

Come and explore modern design.

16.9-22.10.22

שורש סגול

מיכל קריגר מוטולה

אוצרת: סיון פיינזילבר יורן ז"ל

פתיחה

יום שישי 16.9 בשעה 11:00

שיח גלריה

יום שבת 1.10.22 בשעה 11:30

טליה 1.jpeg
 

about.

A love story.

Periscope gallery is like a box filled with wonders, or a stage on which magic happens every single time. It gives birth to new and innovative exhibitions, that were born by the love and passion between the curator and the designer.

The "periscopic" vision beyond the horizon gives-way to the creation of fascinating objects, that examine the borders of a language and arise dialog between designers, consumers and design lovers.

 

contact.

T. 050-7973079  |  Ben Yehuda 176, Tel-Aviv, Israel
Monday - Thursday 17:00-20:00 | Friday - Saterday 11:00-13:00

Thanks! Message sent.