Trial and Error

Group Exhibition-HIT Holon Institute of Technology

Bar Albert, Ashery Netta, Banai Rotem, Bar Sinai Guy, Dayan Adva, Harush Sagiv, Weissman Daffy, Solel Ram, Fisher Omri, Porat Ori, Fraiberg Amos, Kremer Meir, Safran Sagi.

לרוב אנחנו פוגשים מוצרים במצב המוגמר שלהם, הסופי, הסגור, המוחלט. כל מצב סופי כזה טומן בחובו עולם מלא, עשיר ומגוון של מודלים, נסיונות מחקר. דרכם עולות שאלות ונבדקים גבולות אסתטיים כמו גם פונקציונאליים של מוצר. נסיונות אלו מקפלים בתוכם חיפוש אחר הצורה האחת, המדויקת והמתאימה ביותר עבור המוצר והשימוש לו הוא יועד.

 

בתערוכה זו מוצגים מודלים בנקודות זמן שונות בתהליך הפיתוח של פרויקטי גמר נבחרים משנת 2016 של המחלקה לעיצוב תעשייתי, הפקולטה לעיצוב, המכון הטכנולוגי חולון. במסגרתה בחרנו לפתוח דלת אל עולם של ניסוי וטעייה, חיפוש ובחירה שעברו חפצים שונים לפני שהם קיבלו את זהותם וצורתם הסופיים. מודלים אלו מציגים צמתים, גילויים, התחבטויות בתהליך פיתוח המוצר. ניתן לראות דרכם משחקים, ניסיונות והשתעשעויות בחומר, בחירות שלא נלקחו, אפשרויות שלא הגיעו אל קו הסיום והחלטות שהובילו להחלטות אחרות.

Itai_Barre
Itai_Barre
sagiv_harush
sagiv_harush
Rotem_Banai
Rotem_Banai
Sagi_Safran
Sagi_Safran
Sagi_Safran
Sagi_Safran
Rotem_Banai
Rotem_Banai
Netta_Ashery
Netta_Ashery
Ram_Solel
Ram_Solel
Ori_Porat
Ori_Porat
Omri_Fisher
Omri_Fisher
Ori_porat
Ori_porat
Amos_fraiberg
Amos_fraiberg
Guy_Bar_Sinai
Guy_Bar_Sinai
Meir_Kremer
Meir_Kremer
Guy_Bar_Sinai
Guy_Bar_Sinai
Guy_Bar_Sinai
Guy_Bar_Sinai
Bar_albert
Bar_albert
Bar_Albert
Bar_Albert
Daffy_Weissman
Daffy_Weissman
Daffy_Weissman
Daffy_Weissman