top of page

Living Room

Group Exhibition
Crutors: Sari Paran, Alex Meitlis 

1997

תערוכת הפתיחה של "פירסקופ" ביקשה להציג כרטיס ביקור של הגלריה ולמסור מעין "הצהרת כוונות" באשר למטרותיה: להפגיש בין דיסצפילינות בתחום העיצוב, לתת במה שוטפת למעצבים מתחומים שונים, ולאפשר חופש רעיוני ומעשי אשר בודק את גבולות המדיום ללא שיקולים מסחריים. בתערוכה הוצגו עבודותיהם של פיליפ בולקיה,אפי בן בסה, דברת בן נחום, דב גנשרוא, חנן דה לנגה, עמי דרך, הגר הצופה אלמביק, לידית זבצקי, קבוצת כרבולת, רנטה מנצי, זליג סגל,מיכל סודאי,  אייל פוגל, יעקב קאופמן, אסתי קנובל ודגנית שטרן שוקן.

bottom of page