02-Aya-Wind.jpg

event & news.

Learn about our upcoming exhibitions, event and news.

מעין בן יונה

בעומק פני השטח

אוצרת: גלינה ארבלי 

"מקור המונח "אורנמנטיקה" במילה הלטינית "ornare" שפירושה "לקשט ולעטר" אך גם "לסדר ולארגן". מאז שחר התרבות מבטא העיטור צורך בסיסי להטביע ממד אנושי אסתטי באמצעות הסידור מחדש של דבר קיים. ניתן לאפיין את האורנמטיקה בשלושה היבטים: מבחינת הצורה – העיטור הוא מערכת של דגמים החוזרים על עצמם בקצב אחיד; מבחינת התכלית – העיטור נועד ליפות ולקשט משהו אחר ולפיכך הוא אינו עצמאי אלא כפוף לדבר שהוא מעטר, לדוגמה חפץ, בניין, טקסט או ציור; מבחינת ההתייחסות למתבונן – מטרת העיטור לענג את עין המתבונן, ליצור בו נינוחות ויזואלית אסתטית ובכך להשרות אווירה נעימה של שביעות רצון.

 

בעבודות המוצגות בתערוכה מבקשת האמנית מעין בן יונה להשליט סדר מחדש בעולם העיטורים שבמסגרתו היא עובדת בשנים האחרונות ולבדוק מה קורה לאובייקט (המעוטר) כאשר הצורה שנועדה לקשט אותו (הפונקציה) יוצאת מפני השטח של הכלי." גלינה ארבלי

 Ben Yehudas st 176, Tel-Aviv, Israel

  • Black Facebook Icon

© 2017 Periscope Gallery. Designed by Tair Delia Littman & Naama Haneman