event & news.

Learn about our upcoming exhibitions, event and news.

"צברים"

 08.02.2020 - 07.03.2020

אוצרת: ורד בבאי

בתערוכת היחיד "צברים" מציגה דניה צ'למינסקי סדרת תכשיטים העוסקים בצמח הצבר וטווה את סיפור ההגירה האישי שלה בהגירת הצבר - כמוה - ממקסיקו לישראל. התכשיטים המוצגים בתערוכה מעידים על הדיון הפנימי אותו היא מנהלת כאמנית-חוקרת, הפועלת בשדה הצורפות העכשווית ועל אופן התבוננותה של היוצרת בעולם הדינמי והסוער הנע סביבה. עבודותיה מעוררות דיון בנושאי השעה בהם היא עוסקת: זהות אישית ולאומית, הגירה ושורשיות, כינון פולחנים והקרבת הפרט למען חיזוק הקשר בין עם לאדמתו.

 Ben Yehudas st 176, Tel-Aviv, Israel

  • Black Facebook Icon

© 2017 Periscope Gallery. Designed by Tair Delia Littman & Naama Haneman