event & news.

Learn about our upcoming exhibitions, event and news.

"הארכיון הצבעוני"

5.12.19 - 4.1.20

אוצרת: שרי פארן
ליווי אוצרותי: מרב שין בן-אלון

הארון של יציב הוא ארכיון, יומן חיים, שבמשך שנים נאספו אליו בגדים. הוא מכיל שכבות של זמן ואירועים, שמהם היא מרכיבה בכל בוקר, מזה שנים, את הציור-סיפור היומי שלה. 

הארון הוא פלטה צבעונית שהגישה אליו היא כמו כניסה לסטודיו שיש בו חומרים, צבעים, תבניות ואלמנטים ויזואליים שבאמצעותם נבנית היצירה. כך היא יוצאת לרחוב, ולבקשתה, מצולמת על-ידי זרים במרחב הציבורי.

במהלך התערוכה יציב תגיע מדי יום אל הארון  שהועתק לגלריה, תלבש את המערכת היומית ותבקש מהמבקרים בתערוכה לצלם אותה. צילומים אלה יודפסו ויוצבו בחלל התערוכה כשהם מתווספים זה לזה ויוצרים יומן-תערוכה. 

בנוסף, תוצג בתערוכה גם עבודת סטופ מושן חדשה בשם  HOME no LESS ,שהיא של פרפורמנס שבו יציב מציגה את תכולת הארון כשהיא נערמת על גופה.    

'הארכיון הצבעוני' המרפרר בשמו ל'ארכיון הציוני' שואף להציג את פעולת הפיצוי שמקורה בנחיצות להציב את האינדיבידואל במרכז במטרה לתת מקום לסממנים של היחיד שדוכאו תוך כדי הניסיון של האתוס הציוני לבסס זהות חדשה באמצעות האחדה של הסממנים החיצוניים: קוד לבוש פונקציונלי וצנוע.

 Ben Yehudas st 176, Tel-Aviv, Israel

  • Black Facebook Icon

© 2017 Periscope Gallery. Designed by Tair Delia Littman & Naama Haneman